fbpx

Hatékony kommunikáció

Social share

A hatékony kommunikáció

Mai felgyorsult világban folyamatos információáramlást és kommunikációt tapasztalhatunk. Ha körbe tekintünk, mindenhol az érezzük, hogy ingerek érnek minket és hatással vannak gondolatainkra, érzéseinkre és hangulatunkra egyaránt. A kapott ingereket az érzékszerveink segítségével vagyunk képesek feldolgozni. A kommunikáció nem más mint, információk, ismeretek, érzelmek átadása, cseréje, valamilyen eszköz, illetve jelrendszer segítségével. Kommunikáció lehet egy-vagy kétirányú. Az egyirányú kommunikáció során, az információ felvevője, a kapott információra adott reakciót közvetlenül nem képes visszaküldeni a feladónak. Ezt tapasztaljuk, ha televíziót nézünk, vagy esetleg egy plakátot. Viszont, a kétirányú kommunikációban a feladó és a vevő között olyan kapcsolat jön létre, ahol egy csatorna segítségével adott időben képesek az információcserére. Mai cikkünk témája a kétirányú kommunikációt, azon belül a személyes kommunikációt veszi górcső alá.

Kommunikáció

Kommunikációs csatornák

Ahhoz, hogy végbe menjen a kommunikáció a felek között, számos tényezőt figyelembe kell venni. A kommunikációs modell, ami a legjobban szemlélteti ezt számunkra. A feladat, hogy a feladótól olyan adatok jussanak el a vevőhöz, amit megért és fel tud dolgozni. Ehhez szüksége van a feleknek egy közös kódnyelvre, amit mind a ketten ismernek és egy csatornára, amin keresztül az üzenet eljut a feladótól a befogadóig. Ha ezeket ismerjük akkor az üzenet el fog jutni a vevőhöz, és válaszreakciót fog tudni adni. Viszont fontos megjegyezni, hogy a kommunikáció minősége számos esetben eltérő lehet. Az emberek nagy része azt gondolja, hogy a verbális kommunikáció, vagyis a beszéd a legfontosabb tényezője egy jó társalgásnak. Az megkérdőjelezhetetlen, hogy a kimondott szavak egyértelműsége fontos tényezője a kommunikációnak, de kutatások alátámasztották, hogy társalgás során a nonverbális kommunikációnak sokkal nagyobb szerepe van az információközlésben a verbálisnál. Ez az arány akár 60% is lehet a nonverbális kommunikáció javára.

Mik is tartoznak a nonverbális kommunikációba?

A nonverbális kommunikáció során a testbeszédünkkel adjuk át az információkat.

A testbeszédet 3 csoportra tudjuk osztani:

  • biológiai: akaratunktól függetlenül mennek végbe a változások. Ilyen például a pupilla méretének változása.
  • félig tudatos: Ezek azok a reakciók, amiket befolyásolni tudunk, viszont ösztönösen reagál a testünk valamilyen ingerre. Ilyen például a mosoly.
  • akaratlagos: a testbeszéd olyan elemei, amelyeket tudatosan használunk. Például a szemkontaktus.

A nonverbális jelek mindig a verbális jelekkel értelmezendők, így a kettő összhangjában válik teljessé a kommunikáció.

Vannak viszont eszközök, amiket nonverbális kommunikációhoz használunk. Ilyen például a külső megjelenésünk. A ruházatunk, hajviseletünk, sminkünk, tetoválásaink, mind információkat sugallanak rólunk a befogadó felé.

A kommunikáció minőségében hatalmas szerepe van a hangjeleknek. Ennek célja az érzelmek beleszövése a kommunikációba. A hangerő, hangszín, beszédtempó mind elengedhetetlen a jó kommunikáció végbemeneteléhez.

Szem a lélek tükre

A tekintet az egyik leggyakrabban alkalmazott és legerőteljesebb nem verbális jelzéseknek. Kutatások bizonyítják, hogy az agyunkba érkezett ingerek 87%-a szemen, 9%-fülön, 4%-a pedig a többi érzékszerven keresztül érkezik. A jó kommunikáció elengedhetetlen eleme a szemkontaktus. A kommunikáció 60-70%-ában szükséges a szemkontaktus így a partnerünk is azt fogja érezni, hogy értékesek az információk, amit átad. Ha nem használjuk a szemkontaktust, akkor azzal negatív gondolatokat kelthetünk partnerünkben. Ilyen például a bizalmatlanság, unalom, agresszió.

Mimikák a kommunikációban

A következő fontos kommunikációs elem nem más, mint a mimika. Az arcjáték, a lehető legkifejezőbb testbeszéd. Az szemöldök mozgása, a száj mosolyra vagy haragra váltása, egyértelmű jeleket adhatnak kommunikációnk során. Ezeknek a mimikai változásoknak nagy része nem tudatos, a „beszédesek a szemeid” vagy „arcodra van festve a véleményed” nem véletlenül gyakran használt kifejezés.

Léna a digital human avatar

Léna egy digitális ügyintéző, akinek elsődleges feladata a kétirányú kommunikációhoz kapcsolódik. Célja, az ügyfelek rutin kérdéseinek megválaszolása. Léna egy olyan technológia, aki emberközpontú. Kommunikációjában egyértelműen megmutatkoznak a nonverbális jelek, vagyis ismeri a mimikát, és követi a tekintetedet amikor beszélsz hozzá. Ezáltal nem csak információforrásként számíthatunk rá, hanem kiváló élménnyel is gyarapodhatunk, ha beszélünk vele. Léna sosem fárad el, mindig kedvesen, mosolygósan beszél veled, ezért az élmény garantált.